Tradisjonshandverkar

Eystein Greibrokk

Restaurering av eldre murverk

Restaurering av eldre murverk i bygningar og kulturlandskap.
Grunnlaget for arbeidet mitt ligg i kunnskap om eldre handverkstradisjonar og materialbruk.

Gode løysingar finn ein i samarbeid mellom huseigar, kulturetat og handverkar.

Restaurering av jordkjeller

Bygningar

Alt av istandsetjing av grunnmurar, bakaromnar, piper og eldstader i eldre bygningar.

Restaurering av murverk - Fredheim kulturlandskap på Svalbard

Kulturlandskap

Restaurering av steingjerde, støttemurar og steinsetjingar.

Utendørs bakerovn i hage

Bakaromnar

Nye bakaromnar etter oppskrift frå 1800 talet.

Tenester

Murar- og handverktenester

Tilstandsrapport

Eg lagar tilstandsrapport og kostnadsoverslag når det gjeld restaurering av eldre murverk.

Kurs

Eg held kurs i leiremuring av bakaromnar, piper og eldstader.

Restaurering

Restaurering og oppføring av nytt murverk i bygningar og kulturlandskap.

Handverkaren

Med kunnskap om gamle handverk inn i framtida! 

Eg arbeider for å få fram murverka som ein viktig del av bygningshistorien, både når det gjeld lokal utforming, kunnskap om materialval og handverk.


Eg har lang fartstid innan murar og handverkarfaget, og har leiremuring som ein av mine spesialområde. Eg tek restaureringsoppdrag i heile landet.

Referansar

Eit utval bilete av relevante prosjekt.

Kontakt

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale.

Eystein Greibrokk

Hovstadvegen 88
4742 Grendi

Tlf: +4790984831
E-post: eysg@online.no